Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
UBEZPIECZENIE DLA RATOWNIKÓW WODNYCH PI?TA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU

 

I. UBEZPIECZENIE DLA RATOWNIKÓW NNW + OC

 

Program dla Ratowników Wodnych dotyczy ubezpieczenia:

·

odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia nast?pstw nieszcz??liwych wypadków

·

dla szkole? WOPR

·

dla wychowawcy kolonijnego

JAK PRZYST?PI? DO UBEZPIECZENIA?

Zakupu polisy dokonuje si? na platformie internetowej

https://wopr.salvavita.pl/ w bardzo prostych sposób:

  1. WYBÓR WARIANTU UBEZPIECZENIA
  2. WPROWADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
  3. DOKONANIE P?ATNO?CI ON-LINE
  4. AUTOMATYCZNA WYSY?KA POLISY W PDF NA PODANY PODCZAS PROCESU ZAKUPU ADRES E-MAIL

Uprzejmie prosimy o poinformowanie swoich Ratowników o UBEZPIECZENIU.

II. UBEZPIECZENIE NNW + OC W ?YCIU PRYWATNYM DLA DZIECI I M?ODZIE?Y

– UZUPE?NIENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

https://gestumbroker.pl/images/newsletter/bezpieczne-dziecko.png

Zach?camy równie? do skorzystania z naszego drugiego programu „Bezpieczne Dziecko”. Ubezpieczenie zapewnia ratownikom ochron? w zakresie NNW oraz OC - 24 h na dob?, nie tylko podczas wykonywania czynno?ci ratownictwa wodnego (zakres ubezpieczenia PZU). W ramach propozycji istnieje mo?liwo?? przyst?pienia do ubezpieczenia:

§ NNW dla dzieci i m?odzie?y

- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nast?pstwa nieszcz??liwych wypadków maj?cych miejsce 24h na dob? na ca?ym ?wiecie - ubezpieczenie dedykowane jest dla dzieci i m?odzie?y od 20. tygodnia do 25. roku ?ycia.

§ OC w ?yciu prywatnym - ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej, gwarantuje rekompensat? szkód wyrz?dzonych osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim.

Jak przyst?pi? do ubezpieczenia? Instrukcja KROK PO KROKU

Wejd? na stron? internetow? https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/ à Wpisz KOD DOST?PU – RATOWNIK à Wybierz wariant ubezpieczenia à Wpisz dane dziecka/dzieci zg?aszanych do ubezpieczenia (dzieci mog? ucz?szcza? do ró?nych placówek o?wiatowych) à UWAGA! Je?li chcesz skorzysta? ze zni?ki 50% na kolejne dziecko, ubezpiecz dzieci za jednym razem, naciskaj?c przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO à Op?a? sk?adk? drog? internetow? à Indywidualny certyfikat przyst?pienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany podczas proces zakupu adres e-mail.

Platforma internetowa, na której dokonuje si? zakupu ubezpieczenia - https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/ .

Ulotka